Tuesday Coed 4's Intermediate> Schedule

Feb 25th
Tue 6:30 pm
1h
Game
Blue Court #1
Feb 25th
Tue 6:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Feb 25th
Tue 7:30 pm
1h
Game
Blue Court #1
Feb 25th
Tue 7:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Feb 25th
Tue 8:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Feb 25th
Tue 8:30 pm
1h
Feb 25th
Tue 9:30 pm
1h
Game
Blue Court #1
Feb 25th
Tue 9:30 pm
1h
Game
Green Court #2

Wednesday Coed 4's Intermediate> Schedule

Feb 26th
Wed 6:30 pm
1h
Game
-
Blue Court #1
Feb 26th
Wed 7:30 pm
1h
Game
Blue Court #1
Feb 26th
Wed 7:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Feb 26th
Wed 8:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Feb 26th
Wed 8:30 pm
1h
Game
Blue Court #1
Feb 26th
Wed 9:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Feb 26th
Wed 9:30 pm
1h
Game
Blue Court #1

Thursday Coed 4's> Schedule

Feb 27th
Thu 6:30 pm
1h
Feb 27th
Thu 6:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Feb 27th
Thu 7:30 pm
1h
Game
Blue Court #1
Feb 27th
Thu 7:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Feb 27th
Thu 8:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Feb 27th
Thu 8:30 pm
1h
Game
Blue Court #1
Feb 27th
Thu 9:30 pm
1h
Game
-
Green Court #2
Feb 27th
Thu 9:30 pm
1h
Game
Blue Court #1

Sunday Coed 2's> Schedule

Mar 1st
Sun 3:00 pm
1h
Game
Blue Court #1
Mar 1st
Sun 3:00 pm
1h
Game
Green Court #2
Mar 1st
Sun 4:00 pm
1h
Game
Blue Court #1
Mar 1st
Sun 4:00 pm
1h
Game
Green Court #2
Mar 1st
Sun 5:00 pm
1h
Game
Green Court #2
Mar 1st
Sun 5:00 pm
1h
Game
Blue Court #1
Mar 1st
Sun 6:00 pm
1h
Game
Blue Court #1
Mar 1st
Sun 6:00 pm
1h
Game
Green Court #2
Mar 1st
Sun 7:00 pm
1h
Game
Green Court #2
Mar 1st
Sun 7:00 pm
1h
Game
Blue Court #1
Mar 1st
Sun 8:00 pm
1h
Game
Green Court #2
Mar 1st
Sun 8:00 pm
1h
Game
-
Blue Court #1

Georgetown Fridays League> Schedule

No Events Scheduled

Saturday Women's 2's> Schedule

Feb 29th
Sat 9:00 am
1h
Game
Blue Court #1
Feb 29th
Sat 9:00 am
1h
Game
Green Court #2
Feb 29th
Sat 10:00 am
1h
Game
Tiki Room
Feb 29th
Sat 10:00 am
1h
Game
Blue Court #1
Feb 29th
Sat 10:00 am
1h
Game
Green Court #2

Monday Men's> Schedule

Mar 2nd
Mon 6:30 pm
1h
Game
Blue Court #1
Mar 2nd
Mon 6:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Mar 2nd
Mon 7:30 pm
1h
Game
Blue Court #1
Mar 2nd
Mon 7:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Mar 2nd
Mon 8:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Mar 2nd
Mon 8:30 pm
1h
Game
Blue Court #1
Mar 2nd
Mon 9:30 pm
1h
Game
Green Court #2
Mar 2nd
Mon 9:30 pm
1h
Game
Blue Court #1

Queen of the Court League> Schedule

No Events Scheduled

King of the Court League> Schedule

No Events Scheduled

Dash Logo
© 2020 Dash